Loutkové divadlo Třemošná 

Cíl projektu:


Loutkové divadlo DDM Kamarád letos slaví své 90. narozeniny a jako druhé nejstarší amatérské loutkové divadlo v západních Čechách přichází s projektem „Z pohádky do pohádky již 90 let“. Tento projekt navazuje na loňský projekt „Seznámení dětí s klasickým loutkovým divadlem“, který se dětem, rodičům i pořadatelům velmi líbil. Třemošenští loutkáři chtějí v rámci projektu seznámit dětské publikum s loutkovými pohádkami, které mají v českých krajích již dlouhodobou tradicí.


Projekt přiblíží zároveň různé druhy loutek ale také pohádky za celou dobu trvání třemošenského loutkového divadla. Děti si po představení prohlédnou jednotlivé druhy loutek (marionety, maňásky a javajky) a také si vyzkoušejí, jak se ovládají.


Od dubna do října zároveň bude probíhat v rámci projektu výtvarná soutěž pro žáky MŠ a ZŠ „Namaluj pohádku“. Výsledky budou vyhlášeny a nejúspěšnější díla oceněna na oslavách 90. narozenin třemošenského souboru 19. listopadu 2011.


Časové rozložení projektu:


Časové rozložení projektu je naplánováno na celý kalendářní rok 2011. Třemošenské loutkové divadlo DDM Kamarád zahájilo letošní projekt prvním představením již v lednu 2011. Projekt bude pokračovat až do prosince tohoto roku. Soubor sehraje během něho přes 20 pohádkových představení, z toho 10 na domovské scéně v DDM Kamarád Třemošná a další jsou představení zájezdová po obcích a městech Plzeňského kraje, ale i na dalších místech České republiky. Výtvarná soutěž, která je součástí projektu, probíhá od dubna do října 2011.


© Loutkové divadlo Třemošná, DDM Kamarád Třemošná, Tyršova 916, 330 11 Třemošná, mobil: 608 855 141, loutkove@divadlotremosna.cz