Loutkové divadlo Třemošná


Kompletní pohádkový repertoár

Na našem repertoáru je široké spektrum pohádek - od klasických až po méně známé pro děti ve věkovém rozpětí od 3, od 5 a od 7 let, od pohádek trvajících 20 minut, ale také trvajících 60 minut. Pohádky hrané marionetami, maňásky nebo javajkami.

Na stránkách s pohádkou najdete její stručný popis, délku, věkovou vhodnost, typ loutek, jména realizátorů a samozřejmě fotografie z představení.

 

Maňásek

je spodová loutka (tzn. spodem voděná). Může být jednoruční nebo obouruční.

Fotografie z pohádky Kouzelná galoše, která je hrána jednoručními maňásky.

Vyrobila: Libuše Čechurová

 


Marioneta

je závěsná loutka vrchem voděná.
Buď upevněná na drátu nebo na nitích.

Fotografie z pohádky Čert a Káča - marionety na drátu.

Vyrobil: Ing. František Čečil
Oblékla: Růžena Heinrichová


 

 

 

Fotografie z pohádky Kašpárek v pekle - marionety na nitích.

Vyrobil: Václav Valenta a Ing. František Čečil
Oblékla: Růžena Heinrichová

 

 Javajka

je spodová loutka (spodem voděná).
Má ruce na drátech (čempuritech) a tím zvládá velká i sotva patrná gesta.

Fotografie z pohádky O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku.

Vyrobil: Ing. František Čečil
Oblékla: Eva Vernerová

 


© Loutkové divadlo Třemošná, DDM Kamarád Třemošná, Tyršova 916, 330 11 Třemošná, mobil: 608 855 141, loutkove@divadlotremosna.cz