Loutkové divadlo Třemošná


Červený kvíteček

Pohádka o kupci, který na své obchodní cestě zabloudí a dostane se do hlubokého lesa, kde uprostřed stojí krásný keř s květy. Kupec přes varování zvláštních hlasů nedbá a utrhne jeden květ. Objeví se netvor, který chce aby mu kupec přivedl jednu ze svých dcer. Uvolí se nejmilejší dcera Maruška s odejde za netvorem, kterého svojí láskou vysvobodí ze zakletí.

Loutky: marionety
Délka: cca 30 minut
Vhodnost: od 5 let
Hrána společně s Vodníkovou Haničkou nebo Pohádkou o slunci.

Loutky: tovární výroba,  R. Heinrichová
Návrh scény: R. Koňařík
Realizace scény: soubor


© Loutkové divadlo Třemošná, DDM Kamarád Třemošná, Tyršova 916, 330 11 Třemošná, mobil: 608 855 141, loutkove@divadlotremosna.cz